جوک شماره 16 / برنشیت و پنجره باز

جوک شماره 16 / برنشیت و پنجره باز

ترجمه جوک شماره 16 / برنشیت و پنجره باز

"آیا همانطور که به تو گفتم کنار پنجره باز خوابیده ای؟" پزشکی از بیمار خود می پرسد.

بیمار: "بله ، دقیقاً همانطور که گفتید ، دکتر".

دکتر: "و آیا اکنون برونشیت از بین رفته است؟"

بیمار: "نه ، تاکنون تنها چیزهایی که رفته اند لپ تاپ و تلفن همراه من هستند."