جوک شماره 20 / صحبت دو موش

جوک شماره 20 / صحبت دو موش

ترجمه جوک شماره 20 / صحبت دو موش

دو موش با هم ملاقات و شروع به گپ زدن می کنند.

یکی بعد از مدتی می گوید: "ببین، من دوست پسر جدیدی پیدا کرده ام!" و تصویری را در تلفن همراه نشان می دهد.

موش دیگر فریاد می زند: "آه خدای من، آن خفاش است!"

موش اول می گوید: "چی؟! یارو به من گفت که خلبان است!"