جوک شماره 22 / بیماری گاو دیوانه

جوک شماره 22 / بیماری گاو دیوانه

ترجمه جوک شماره 22 / بیماری گاو دیوانه

دو گاو در مزرعه ایستاده اند. یکی می گوید: "درباره شیوع بیماری گاو دیوانه شنیدی؟ آن باعث میشود گاوها کاملا دیوانه بشوند."

گاو دیگر پاسخ می دهد: "خوب است که من هلیکوپتر هستم"
- پیشخدمت، من عصبانی هستم. یک مو در سوپ من است.

- و تو برای آن قیمت چه انتظاری داری؟ یک کلاه گیس کامل؟!