جوک شماره 28 / مردی که دو تا زن دارد

جوک شماره 28 / مردی که دو تا زن دارد

ترجمه جوک شماره 28 / مردی که دو تا زن دارد

مردی در حال جان دادن بود که به همسرش گفت : "باید چیزی را به تو بگویم."

زن: "لازم نیست."

مرد: "اما اگر نگویم نمیتوانم آسوده بمیرم و عذاب وجدان رهایم نخواهد کرد."

زن: "باشه بگو."

مرد: "من زن دوم دارم."

زن با خونسردی گفت :"میدونم همین امروز فهمیدم ...

حالا آروم باش تا مرگ موش کارشو بکنه."