جوک شماره 37 / شامپوی خوب

جوک شماره 37 / شامپوی خوب

ترجمه جوک شماره 37 / شامپوی خوب

یک شامپو گرفتم روی برچسب آن نوشته که همه نوع ویتامین و مواد مفید دارد. آن قدر تعریف کرده که همه نوع عارضه را درمان می کند که حیفم آمد سرم را با آن بشویم. الان روزی یک قاشق از آن را می خورم.