جوک شماره 4 / شکایت زن از شوهرش

جوک شماره 4 / شکایت زن از شوهرش

ترجمه جوک شماره 4 / شکایت زن از شوهرش

زنی از شوهرش شکایت می کند: "فقط به آن زوج پایین جاده نگاه کن که چقدر دوست داشتنی هستند. مرد مدام دست زنش را می گیرد ، او را می بوسد ، در را برای او نگه می دارد ، چرا تو نمی توانی همان کار را انجام دهی؟ "

شوهر: "دیوانه شده ای؟ من آن زن را نمی شناسم!"