جوک شماره 47 / دکتر ریه و پدر من

جوک شماره 47 / دکتر ریه و پدر من

ترجمه جوک شماره 47 / دکتر ریه و پدر من

پدرم را به دکتر ریه بردم. دکتر از پدرم پرسید: "قلیان می‌کشی؟"

پدرم هم گفت: "نه ، متشکرم. کمی قبل قلیان کشیدم بعد اینجا آمدم."

ترجمه

می‌گویند گوشی آیفون‌های جدید این ویژگی را دارند که فقط با نگاه کردن به صفحه نمایش می‌توانید گوشی را بیصدا کنید.

پدر من هم این آپشن را داشت و هروقت به ما نگاه می‌کرد ما خفه می‌شدیم.