جوک شماره 5 / دو شکارچی

جوک شماره 5 / دو شکارچی

ترجمه جوک شماره 5 / دو شکارچی

دو مرد برای شکار در جنگل هستند که یکی از آنها غش می کند. او به نظر می رسد که نفس نمی کشد ، چشمانش بی حرکت شده اند. مرد دیگر تلفن خود را با انگشتان لرزان بیرون می کشد و با 911 تماس می گیرد. او نفس نفس می زند: "دوستم مرده است! چه کاری می توانم انجام دهم؟"

اپراتور می گوید: "لطفا آرام باشید. من به شما کمک می کنم. اول از همه ، بیایید مطمئن شویم که او مرده است."

ابتدا یک سکوت و سپس یک اسلحه شلیک می شود. مرد به تلفن بر می گردد و می گوید: "خوب ، حالا چه؟"