جوک شماره 53 / کیف پول رئیس

جوک شماره 53 / کیف پول رئیس

ترجمه جوک شماره 53 / کیف پول رئیس

یک رئیس به کارمندان خود اعلام می‌کند: "من کیف پولی با 500 دلار را گم کرده ام ، اگر آن را پیدا کنید، 100 دلار به یابنده پیشنهاد می‌کنم!"

صدایی در پشت زمینه می‌گوید: "من 200 دلار پیشنهاد می‌کنم!"

ترجمه

پشه ها در گوگل جستجو می‌کنند: "خاراندن کدام قسمت از بدن انسان زجرآورتر است؟"

بعد دقیقا همان جا را نیش می‌زنند.